Engineering

Het grote belang van technische kennis in eigen huis leidde tot het oprichten van een ingenieursbureau, onder de naam Ingenieursbureau Harmelen, dat ontwerp en calculatie van ondergrondse constructies uitvoert. Technische adviezen, kennisverwerving en -ontwikkeling vormen de spil van nieuwe technieken bij Van Leeuwen.

Een vanzelfsprekende specialisatie in geotechniek combineren we met brede kennis op het gebied van staal- en betonconstructies en met specialistische kennis van verankeringen en funderingen. We hebben zitting in CUR Bouw en Infra, het kennisnetwerk voor bouwen en civiele techniek. 

We spelen snel en flexibel in op technische vragen en leveren slimme, op elke situatie toegesneden oplossingen. Opdrachtgevers weten ons te vinden voor advies, specialistische bijdragen aan ontwerpen, detailberekeningen of design & construct-projecten.