Fundering telecommast, Delft

Van Leeuwen bracht 4 Leeuwankerpalen aan ten behoeve van de fundering voor een telecommast.

Plaats Delft
Opdrachtgever Oordt B.V.
Machine VLAB 3
Totale paal lengte 27,35m